Söderhamnsträffen arrangeras av lokala modellflygare och klubbar.
Arrangemanget stöds av SMFF och RCFF. Fältet har en godkänd flyghöjd på 300 meter AGL i samband med modellflygträffar, annars 150 meter AGL. Ytterligare uppgifter om fältet och arrangerande klubb finns i Fältregistret.

OBS! För att flyga på fältet krävs giltigt Operatörs-ID från Transportstyrelsen eller motsvarande från annat EU-land (inkl Norge) och dina modeller skall vara märkta med detta ID.