Flygning

Torsdag 29/7 kl 16.30 -21.00
Fredag 30/7 kl 09.00 – 21.00
Lördag 31/7 kl 09.00 – 19.00
Söndag 1/8 kl 09.00 – 13.00

Övrigt

Gemensamt samkväm hålls på lördag 31/7 kl 20.00. Ta med egen stol/bord och egen mat/dryck så arrangerar vi ett smittsäkert “långbord”.

Pilotinformation / säkerhet

Säkerhetsbreafing hålls på torsdag kl 16.00 och övriga dagar kl 08.30 vid grinden till pilotrutan.

 • Alla ska göra en pilotanmälan, där tillhandahålles denna information
 • För att flyga på träffen måste du ha ett Operatörs-ID från Transportstyrelsen eller annat EU-land (inkl Norge) och dina modeller skall vara märkta med detta ID
 • Om någon flyger på 35 Mhz, kontakta flightline INNAN radion slås på så det inte blir frekvenskrockar
 • Failsafe skall vara inprogrammerat. Vid förlorad radiokontakt SKA motorn stängas av och höjdrodret ska ge fullt utslag uppåt (s.k utstallat läge)
 • Gör en grundlig ”Daglig Tillsyn” av modellen innan start. Kontakter, laddning, linkar och gångjärn etc. Se till att batterierna är laddade.
 • Gör en räckviddskontroll.
 • Fullskalaflyg kan förekomma. När så sker ska alla landa sina modellplan omgående. Radio för kommunikation finns vid flightline och handhas av arrangörsklubben..
 • Följ säkerhetschefens anvisningar om trafikvarv, avstånd, höjd etc.
 • Max tre plan i luften samtidigt då publik är närvarande om icke annat överenskommes.
 • Första hjälpen finns i depå.
 • Ta med formulär med modell- och pilotdata inför varje flygning. (Mall finns att tillgå i sändarbanken). Allt för att speaker och publik ska trivas!
 • Varje pilot ska ha med sig en caller / observatör ut på pilotplatsen. Endast pilot/caller tillåtna i pilotrutan
 • Flygning med kraftiga svängar mot publiken (s.k G-krafts svängar) tillåts ej!
 • Alla modeller som flygs när publik finns närvarande ska ha flugit innan och vara intrimmade.
 • Prata med varandra på Flightline, anmäl Take Off, Low Pass, Landning och eventuellt Nödlandning.
 • Skrik till om du tappar kontakten eller kontrollen över din modell. (Det bör finnas ett tryckluftshorn i varje pilotruta som callern kan använda för att varna vid fara).
 • Low Passflygning görs på bortsidan av banan.
 • Anmäl i god tid om du ska göra en uppvisning. (Ge speakern ett klockslag och lite detaljer kring uppvisningen så att publiken kan hänga med).
 • Ingen får förtära alkohol vid flygning, eller vara alkohol/drogpåverkad, det leder till omedelbar avstängning