Efter att pandemirestriktionerna är avskaffade och som smittspridningen ser ut nu är det OK med publik. Vi försöker hålla avstånd och att man inte besöker träffen om man har minsta symtom på infektion på eller misstanke om att man kan vara bärare av smitta.

Vid Söderhamnsträffen kommer man att ha uppmärkta områden för publik och det är OK att komma som åskådare under hela tiden träffen pågår.

Vi tar ingen entréavgift men det finns möjlighet att betala ett frivilligt och valfritt belopp via Swish för att stödja arrangemanget.